\ Hua Hin Chaam Hotel - Santorini Park Stay : Mediterranean – style boutique hotel - Hotel Offcial Website
 
Local Time

นโยบายการยกเลิกห้องพัก

เวลาเช็คอิน/เช็คเอาท์

 • เวลาเช็คอิน: หลัง 14.00 น.
 • เวลาเช็คเอาท์: ไม่เกิน 12.00 น.
 • หากเช็คอินก่อนเวลาหรือเช็คเอาท์หลังเวลาที่กำหนดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50%
 • หากเช็คเอาท์เกินเวลา 18.00 น. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มราคา

บัตรเครดิต

 • มาสเตอร์การ์ด (MasterCard)
 • วีซ่า (Visa)
 • เจซีบี (JCB)
 • ไชน่า ยูเนี่ยน เพย์ (CUP)

ผู้เข้าพักจะได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าห้องพัก ภาษี และค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดการเข้าพักเมื่อเข้าเช็คอิน

การยกเลิกการเข้าพัก และการไม่แสดงตัวเข้าพัก

 • หากมีการแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วันล่วงหน้า (72 ชั่วโมง) ก่อนการเข้าพักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การยกเลิกเต็มราคา
 • หากไม่มีการแสดงตัวในวันเข้าพัก โรงแรมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มราคา

เงินประกันความเสียหาย

 • ผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินประกันความเสียหาย 1,000 บาท เมื่อเช็คอิน โดยจะได้เงินประกันนี้คืนเต็มจำนวนเมื่อเช็คเอาท์ หากที่พักตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหาย

บัตรประตู คีย์การ์ด

 • มีระบบล็อคอัตโนมัติ
 • บัตรประตู คีย์การ์ดสามารถใช้เข้าสวนสนุกซานโตรินี พาร์คได้ (ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
 •  หากบัตรประตู คีย์การ์ดสูญหาย จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสูญหาย 350 บาท ต่อ 1 ใบ

การนำเด็กเข้าพัก

 • เด็กอายุ 0-4 ปีไม่ต้องเสียค่าเข้าพักหากใช้เตียงร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมบริการอาหารเช้าฟรี
 • เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องใช้เตียงเสริม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเตียงเสริมพร้อมอาหารเช้าจำนวน 800 บาท
 • ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กตลอดเวลา และห้ามทิ้งเด็กไว้ในห้องพักเพียงลำพัง

การนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

การสูบบุหรี่

 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพักและบริเวณพื้นที่สาธารณะของโรงแรม หากละเมิดจะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

บริการของที่ระลึก

หากต้องการซื้อของตกแต่งภายในห้องพักโปรดติดต่อที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และหากสิ่งของภายในห้องพักเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าสิ่งของเต็มราคา

ความเสียหายและการสูญเสีย

โรงแรมจะรับผิดชอบการสูญเสียและความเสียหายอันเกิดแก่สิ่งของของผู้เข้าพักตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • การสูญเสียและความเสียหายเกิดขึ้นภายในโรงแรม
 • โรงแรมจะรับผิดชอบการสูญเสียและความเสียหายอันเกิดแก่เงินสด ทอง ธนบัตร ตั๋วแลกเงิน เพชรพลอย หรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ เป็นจำนวนเงินสูงสุด 5,000 บาท หากผู้เข้าพักไม่ได้แจ้งให้พนักงานต้อนรับส่วนหน้าทราบหรือมิได้ฝากทรัพย์สินไว้ที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมจะไม่รับผิดชอบการสูญเสียและความเสียหายอันเกิดแก่สิ่งของของผู้เข้าพักหากเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้:

 • เหตุสุดวิสัย
 • สภาพของทรัพย์สิน
 • ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้ติดตาม หรือเพื่อนร่วมห้อง